مشاهده خبر
05

 

از تاریخ 11 تیر پیرو اطلاعیه های قبلی اداره مهاجرت استرالیا ، تغییراتی بروی انواع ویزاها بوجود خواهد آمد .

مهمترین این تغییرات ، ارائه روشی جدید برای انتخاب متقاضیان مهاجرت خواهد بود و این بدان معنی است که همه افرادی که در ابتدا واجد الشرایط برای اقدام هستند یعنی امتیاز لازم برای اخذ اقامت را می آورند، الزاما نمی توانند تا انتهای کار پیش بروند و موفق به اخذ اقامت شوند .

در این روش ، اداره مهاجرت استرالیا اقدام به انتخاب از بین متقاضیان واجد الشرایط می نماید و صرفا آنهایی که دعوتنامه برای اقدام دریافت می کنند می توانند مدارک خود را به اداره مهاجرت ارسال دارند .

علاوه بر ارائه روش فوق به عنوان قانون جدید برای انتخاب افراد ، شماره کلاسهای ویزا ها نیز تغییر یافته و همچنین تعدادی از آنها با هم ادغام گردیده اند و نتیجا از تعداد آیتم های ویزا کسر گردیده است .

برخی از تغییرات در شماره ویزاها به شرح زیر است :

در ویزاهای اقامت از طریق تخصص و مهارت :


(Subclass 189 (skilled independent) (will replace subclasses 885 and 175
(Subclass 190 (skilled nominated) (will replace subclasses 886 and 176
(Subclass 489 (skilled regional) (will replace subclasses 487 and 475

 در ویزاهای اقامت از طریق تجارت و سرمایه گذاری ، تعداد کلاسهای ویزا از 13 آیتم به 3 آیتم به شرح زیر تغییر نمود :

(Business Talent (Permanent) (subclass 132
 (Business Innovation and Investment (Provisional) (subclass 188
 (Business Innovation and Investment (Permanent) (subclass 888