اقامت استرالیا

مهاجرت  استرالیا

اقامت نیوزیلند

مهاجرت به نیوزلند

ترجمه مدارک

در خصوص ترجمه مدارک و با توجه به اینکه اکثر متقاضیان بایستی برای ترجمه مدارک خود به دارالترجمه های رسمی مراجعه نمایند و بعضا ایشان نیز در تحویل به موقع مدارک کوتاهی نموده و یا به دلیل عدم آشنایی با قوانین استرالیا و نیوزیلند نمی توانند مدارک را با توجه به نیاز این دولت ها و ادارات ترجمه نمایند ، لذا این دفتر با عقد قرارداد با مترجمین رسمی و آموزش ایشان در خصوص چگونگی نحوه کار برای حصول نتیجه بهتر ، این سرویس را نیز با بهترین کیفیت ممکن برای موکلین خود ارائه می نماید .