اقامت استرالیا

مهاجرت  استرالیا

اقامت نیوزیلند

مهاجرت به نیوزلند

ترجمه مدارک

در خصوص ترجمه مدارک و با توجه به اینکه اکثر متقاضیان بایستی برای ترجمه مدارک خود به دارالترجمه های رسمی مراجعه نمایند و بعضا ایشان نیز در تحویل به موقع مدارک کوتاهی نموده و    یا به دلیل بعضی از محدودیتها و قوانین موجود در کشور نمی توانند مدارک را با توجه به نیاز دولت استرالیا و نیوزیلند ترجمه نمایند ، لذا این دفتر سرویس ترجمه مدارک را با بالاترین کیفیت و سریعترین زمان ممکن ، با مهر انجمن مترجمین زبان استرالیا (NAATI) بزودی ارائه می دهد.