اقامت استرالیا

مهاجرت  استرالیا

اقامت نیوزیلند

مهاجرت به نیوزلند

کپی برابر اصل مدارک

دفتر خدمات مهاجرتی دکتر افشین بهروزیان در راستای برآوردن نیاز موکلین گرامی جهت برابر اصل نمودن مدارک بزودی این سرویس را با مهر (Justice of the Peace (JP  استرالیا ارائه می نماید .

توضیح : (Justice of the Peace (JP تشکیلاتی است در استرالیا که وظیفه کپی برابر اصل مدارک را به عهده دارد ، مدارکی که این مهر بر روی آن نقش بسته باشد قابل ارائه به کلیه ادارات دولتی و خصوصی در استرالیا و همچنین نیوزیلند می باشد.