مشاهده آرشیو

موضوعات ارسال شده در ژوئيه 2017

04
اداره مهاجرت استرالیا تعدادی از مشاغل را فقط برای اقدام روی ویزای 189 ( اقامت دائم فدرال ) یا 489 فامیلی اسپانسر مشخص نموده است . این مشا...

ادامه ....

04
دولت و اداره مهاجرت استرالیا که همه ساله در ابتدای جولای ( 10 تیر ماه ) لیست مشاغل مورد نظر این اداره را بازنگری و اعلام می نمایند امسال نیز...

ادامه ....