مشاهده خبر
08

بر اساس اطلاعیه جدید اداره مهاجرت استرالیا ، از ابتدای جولای 2018 مصادف با 29 تیر 97 ؛ حداقل امتیاز مورد نیاز

برای ثبت EOI روی ویزاهای اقامتی 189-190و 489 که بر اساس تخصص و مهارت پایه ریزی شده اند از 60 امتیاز به

65 افزایش می یابد .

بدین ترتیب کلیه متقاضیانی که می خواهند برای ویزای اقامت دائم 189 اقدام کنند باید خودشان

بتوانند حداقل 65 امتیاز تامین نمایند که عمدا با نمره بالای زبان محقق خواهد شد و برای ویزای اقامت دائم 190 باید

حداقل 60 امتیاز را داشته باشند که بتوانند 5 امتیاز هم از ایالت بگیرند و نهایتا برای ویزای اقامت مشروط 489 شخص متقاضی

باید خودش حداقل 55 امتیاز داشته باشد و 10 امتیاز هم از ایالت بگیرد .