مشاهده خبر
08

بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران که عمدتا مسئولیت رسیدگی و صدور ویزاهای توریستی - همسری و دانشجویی را داشت

از تاریخ 19 جون 2018 مصادف با 29 خرداد 97 به طور رسمی بسته شد.

طی اطلاعیه رسمی اداره مهاجرت استرالیا این مهم در راستاى روند بررسى ديجيتال درخواست هاى ويزاى استراليا در سراسر جهان

می باشد که کلیه درخواست هاى ويزا را به صورت كاملاً آنلاين مورد بررسى قرار مى دهد و به محض دريافت درخواست ویزا و مدارک مربوطه ، يكى از مراكز

بررسى کننده ويزا به صورت اتوماتيك جهت بررسى و تصميم گيرى در مورد درخواست ارسالی اختصاص مى يابد.

يادآور مى شود كه حضور و فعاليت سفارت استراليا در تهران از ساير جنبه ها تغييرى نكرده است.

لذا از این منظر هیچگونه نگرانی بابت اقدام جهت ویزاهای مذکور و البته سایر ویزاهای وجود ندارد و دفتر خدمات مهاجرتی دکتر افشین بهروزیان

کمافی سابق در تمامی زمینه ها به متقاضیان و واجدین شرایط ، کمک و ارائه خدمات می نماید .