اقامت استرالیا

مهاجرت  استرالیا

ارزیابی آنلاین

آب و هوا
لیست مشاغل مورد نیاز دولت نیوزیلند

برای اخذ اقامت دائم نیوزیلند از طریق تخصص و مهارت ، ابتدا بایستی مطمئن شویم شغل شما در لیست مشاغل

مورد نیاز این کشور که مرتبا از طرف اداره مهاجرت تهیه و اعلام می شود ، وجود دارد .


این لیست معمولا سالی 1 یا 2 بار بازنگری می شود .

 

جهت رویت لیست مشاغل بایستی عضو سایت باشید، برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.