مشاهده آرشیو

موضوعات ارسال شده در خرداد 1393

02
اداره مهاجرت استرالیا از تاریخ 1 جولای 2014 ( 10 تیر 93 ) اعتبار کلیه تاییدیه های شغلی ( اسسمنت ) را حداکثر 3 سال اعلام نمود . این بدا...

ادامه ....

13
از ابتدای ماه جون ( خرداد 93 ) اداره مهاجرت استرالیا اقدام برای ویزای های خانوادگی به شرح زیر را ممنوع اعلام کرد و این بدان معنی است که فقط پروند...

ادامه ....