مشاهده آرشیو

موضوعات ارسال شده در خرداد 1397

08
بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران که عمدتا مسئولیت رسیدگی و صدور ویزاهای توریستی - همسری و دانشجویی را داشت از تاریخ 19 جون 2018 مصادف با 29 خرداد...

ادامه ....

08
بر اساس اطلاعیه جدید اداره مهاجرت استرالیا ، از ابتدای جولای 2018 مصادف با 29 تیر 97 ؛ حداقل امتیاز مورد نیاز برای ثبت EOI روی ویزاهای اقام...

ادامه ....