مشاهده خبر
20

دولت استرالیا هر ساله در تاریخ 1 جولای ( شروع سال مالی جدید )  اقدام به افزایش هزینه های اداره مهاجرت می نماید ، امسال

نیز همانند همیشه این اتفاق از 10 تیر ماه  خواهد افتاد.

همچنین انجمن فنی و حرفه ای استرالیا TRA نیز هزینه های خود را از مورخه 13 اردیبهشت 1392 به طور چشمگیری افزایش داده است .

 

برای آگاهی از هزینه ها می توانید با دفتر خدمات مهاجرتی دکتر افشین بهروزیان تماس حاصل فرمایید .