مشاهده خبر
31

سفارت استرالیا در تهران طی بیانیه رسمی اعلام نمود که از تاریخ 11 خرداد امسال کلیه هزینه های ویزا ها و خدماتی که در این سفارتخانه انجام می پذیرد را صرفا

به دلار دریافت می نماید و البته پرداخت هزینه های برخی از پرونده بایستی الزاما در استرالیا و یا با کارتهای اعتباری پرداخت شود و دیگر امکان پرداخت ریالی و با هزینه

کمتر همانند گذشته وجود نخواهد داشت.