مشاهده خبر
25

بر اساس اطلاع رسانی قبلی و اعلام اداره مهاجرت استرالیا هزینه های ثبت پرونده در این اداره از تاریخ 1 جولای 2013 بالا رفته بطوریکه

برای افراد تحت تکفل نیز هزینه جداگانه ای در نظر گرفته شده است .

با توجه به اینکه نرخ هر ویزا متفاوت است لذا هزینه های اقدام برای هر پرونده در زمان بررسی توسط دفتر اعلام خواهد شد.