مشاهده خبر
13

از ابتدای ماه جون ( خرداد 93 ) اداره مهاجرت استرالیا اقدام برای ویزای های خانوادگی به شرح زیر را ممنوع اعلام کرد و این بدان معنی است که فقط پرونده های

قبلی در این خصوص بررسی شده و هیچ پرونده جدیدی برای کلاس های ویزایی زیر پذیرفته نخواهد شد .

در حال حاضر نیز نوبت بررسی برای ویزاهای آخرین بازمانده و والدین بسیار بسیار طولانی می باشد .

البته این نکته نیز قابل توجه است که ویزای والدین با کلاس ویزایی143 که هزینه بالایی را دارد همچنان بوقت خود باقی است .

Parent -Subclass -Subclass 103

Aged Parent- Subclass 804

Aged Dependent Relative – Subclass 114

Aged Dependent Relative -Subclass 838.

Remaining Relative- Subclass 115

Remaining Relative -Subclass 835

Carer-Subclass –Subclass 116

Carer – Subclass 836