مشاهده خبر
10

اداره مهاجرت استرالیا همانند هر سال در تاریخ 10 تیر ماه هزینه های ویزا را افزایش داد ، برخی از این افزایشها بسیار زیاد بوده و برخی دیگر کم می باشند .

از طرفی نام اداره مهاجرت به اداره مهاجرت و کنترل مرزها تغییر پیدا کرده و در همین راستا وب سایت این اداره و ایمیل های آن نیز تغییر پیدا نموده است .

همچنین ویزاهای دانشجویی پس از این در سفارت استرالیا در تهران بررسی می شوند لذا دیگر نیازی به ارسال مدارک به اردن نیست که این خود کار را برای 

متقاضیان این نوع ویزا ساده تر کرده است.