مشاهده خبر
10

در پی برداشته شدن تحریم های ایران ، خوشبختانه از تاریخ 8 اسفند 1394 کلیه تحریمهای مالی دولت استرالیا علیه ایران نیز برداشته شد ،لذا بر همین اساس دیگر

نیازی به دریافت مجوز برای انتقال مبالغ بالای 20.000 دلار به استرالیا نمی باشد ( قبل از این برای انتقال این حجم بایستی مجوز مخصوصی از دولت استرالیا دریافت

می گردید ).

اتباع ایران اکنون می توانند هر میزان پول را بدون دریافت مجوز خاص و به راحتی به استرالیا منتقل نمایند .