مشاهده خبر
29

اداره مهاجرت استرالیا هر ساله لیست مشاغل مورد نیاز خود را برای صدور ویزاهای اقامتی از نوع تخصص و مهارت را بازنگری می کند و این مهم

معمولا در 10 تیر ماه هر سال نهایی و منتشر می شود.

امسال نیز این اداره تغییراتی در لیست اصلی یعنی SOL داده است و برخی مشاغل از جمله مهندس نفت - مهندس معدن - تکنسین دندانساز -

کارشناس بهداشت دهان و دندان از این لیست حذف شدند .

این درحالیست که تمامی این مشاغل در لیست CSOL همچنان وجود دارند و متقاضیان می توانند با داشتن اسپانسر ایالتی یا اسپانسر فامیلی

اقامت استرالیا را دریافت نمایند .

 

لیست کامل مشاغل مورد نیاز جدید را می توانید در قسمت لیست مشاغل استرالیا یا با کلیک روی این لینک مشاهده فرمایید .