مشاهده خبر
13

دولت و اداره مهاجرت استرالیا که همه ساله در ابتدای جولای ( 10 تیر ماه ) لیست مشاغل مورد نظر این اداره را بازنگری و اعلام می نمایند امسال نیز با حذف

کامل بیش از 237 شغل ،  2 لیست جدید را اعلام کردند که از آنها برای اخذ اقامت دائم و مشروط استفاده خواهد شد .

برای رویت این لیست ها اینجا را کیلک نمایید .